Usposabljanje upravičencev se prične s predstavitvijo med invalidno osebo in vaditeljem ter psom.

Pogovorimo se o načinu življenja ter potrebah in željah. Ogledamo si bivalni prostor, sosesko, sprehajalne poti in področje kjer bo pes odvajal. Seznanimo upravičence o potrebah psov pomočnikov (prehrana, nega, veterinarska oskrba…)

Po seznanitvi se prične z navajanjem psa na novo okolje, spoznavanjem ostalih družinskih članov. Uupravičenca se pouči o načinu izvajanja nalog psa pomočnika, kakšen je načrt vadbe, kakšni so načini potrjevanja, nagrajevanje pozornosti.

Vaditelj in upravičenec si ogledata poti, na katerih bo v pomoč pes v vsakdanjem življenju.

Vaditelj predstavi opremo: oprtnica, povodci, igrače, trakovi za odpiranje in zapiranje.

Po začetnem privajanju na novo okolje se prične z vadbo poslušnosti: sedi, prostor, odlaganje, prosti odpoklic, hoja ob vozičku).

Po vzpostavitvi dobrega odnosa, se prične s kompleksnejšimi vajami pobiranja in prinašanja predmetov, odpiranje in zapiranje vrat in predalov, pomoč pri slačenju in oblačenju.

V dnevih vadbe se psa z upravičenci prične puščati samega, vendar vaditelj ostanem v bližini in sem na voljo v primeru potrebne pomoči ali vprašanj.

Poseben poudarek je na pravilnih poveljih in doslednosti. V začetni fazi je vaditelj v vlogi psa in predvidi vse situacije. Ko opravičenec osvoji povelja, potrjevanja in korekcije, se prične vadba s psom.

Vadba najprej poteka v okolju brez motenj, kasneje pa se motnje stopnjuje v urbanem okolju.

Vaditelj z upravičencem in psom pomočnikom obišče veterinarja, kjer se skupaj dogovorijo o vsem potrebnem, kar se tiče veterinarske skrbe.

Po vsaki vadbi opravi vaditelj analizo dela in poda napotke za nadaljnje delo.

Vaditelj je upravičencu na voljo za nasvete in strokovno pomoč.