Pred pričetkom šolanja psov pomočnikov izvedem izbor primernega psa, ki mora biti psihično stabilen, željen sodelovanja s človekom, indiferenten do okolja ter motečih faktorjev (hrup, gneča, nenavadne postave, nenavadna gibanja, druge živali, promet, zaprti prostori…). Imeti mora dovolj izrazite nagone za opravljanje nalog ter samokontrole ob zunanjih dražljajih. V večini primerov so to pasme družine prinašalcev, ki imajo voljo in potrebo po prinašanju različnih predmetov in so prijetnega značaja, srednje veliki (plečna višina od 30cm do 65cm) s kratko do srednje dolgo dlako, ki je preprosta za negovanje.

Po preverjanju in oceni karakternih lastnosti veterinar opravi veterinarski pregled, ki zajema splošni pregled, rentgensko slikanje, klinični pregled oči, krvne in urinske preiskave.

Pred posebnim šolanjem psa za specialistično uporabo se psu predstavi vsa okolja v katerih bo deloval in izvajal naloge pomočnika, se ga primerno socializira, se izvaja vadbo za dobro vodljivost, ubogljivost, vztrajnost ter se vzpodbuja željo po sodelovanju s človekom.

Šolanje psov za opravljanje nalog pomočnika temelji na metodi pozitivne motivacije, kjer z dvigovanjem motivacije dosežemo brez prisile, da nam psi ponujajo različna vedenja, ki jih potrjujemo s pohvalo in nagrado. Psa usmerimo v izvajanje določenih nalog, ki jih ob postopnem utrjevanju poimenujemo.

Šolanje psa, ki traja do dvanajst mesecev, zajema učenje:

  1. Vedenja v javnosti:

Psa se nauči, da invalida spremlja v urbanem okolju, kjer se postopoma stopnjuje moteče dejavnike za pse. Vadba poteka med ljudmi, v prisotnosti drugih živali, v prometni konici, v trgovskih centrih, v različnih vremenskih razmerah, v različnem času dneva. Psa se nauči, da hodi ob vozičku in se ne odziva na zunanje dražljaje. Predvidimo možne situacije in moteče faktorje in v vadbo postopoma vključujemo motnje, kot so: z rolka, skiro, rolerji, kolo, vespa, otroški voziček

  1. Učenje poslušnosti:

Med vadbo pes izvaja vajo hoje ob vozičku na levi ali desni strani. Voziček poganja invalidna oseba, pomočnik ali električen motor. Skozi ožine se psa nauči, da hodi za vozičkom. Med vaje poslušnosti sodi še vaja sedi, prostor in kratkotrajno odlaganje.

Vaje se uči v mirnem okolju na trdni podlagi, kjer se lahko vaditelj premika na vozičku. Po utrjevanju vaj se vaje izvajajo v postopno vedno bolj urbanem okolju z motečimi faktorji.

  1. Učenje opravil:

Psa se nauči pobiranja, prinašanja, nošenja in odlaganja predmetov, ki so iz različnih materialov in predvsem tiste, ki jih uporabljajo invalidi. V prvi fazi se pse nauči mirnega in nežnega držanja različnih predmetov v gobcu. Postopoma prehajamo na vedno trše in manjše predmete in ko pes osvoji držanje pričnemo z učenjem pobiranja in prinašanja ter odlaganja predmetov. Za izvedeno vedenje se psa potrdi s pohvalo in ali priboljški.

Pse se nauči, da nosijo predmete v posebni oprtnici vendar teža ne sme presegati 10% teže psa.

Obremenitev postopno stopnjujemo, ko je pes že navajen nositi oprtnico.

Po vajah stabilnega držanja predmetov in utrjenem povelju spuščanja, psa pripravimo na predale, vrata. Uporabimo vlečni trak, katerega pes z zobmi prime in na povelje potegne. Med učenjem pse potrjujemo, ko po pobiranju traka pričnejo z vlekom na povelje. Med vadbo trak pritrdimo na čim več različnih vrat, predalov. Vaditelj pa je z vozičkom v čim več različnih pozicijah ob psu tako, da pes izvaja naloge na slušna povelja. Psi z vlekom odpirajo in zapirajo vrata.

Pse naučimo, da lahko nudijo pomoč pri slačenju in oblačenju različnih delov oblačil. Pse, ki se jih predhodno nauči vleka traka, se postopoma nauči še, da nežno vlečejo rokave oblačil iz rok, nogavice, rokavice ali, da prinesejo različne kose oblačil.

Pse naučimo tudi pomagati pri vzpenjanju na naklančino ali čez oviro tako, da invalide potegne z oprtnico. Vaja vleka se najprej nauči brez vozička, kasneje pa se izvaja v vedno bolj zahtevnem terenu.

Pse pomočnike naučimo zapiranja vratc in predalov z potiskanjem z smrčkom ali tacami. Prav tako psi pomočniki vklapljajo iz izklapljajo stikala, ki morajo biti na primerni višini, da jih lahko dosežejo. Pri učenju vaj potiskanja s smrčkom in tacami uporabimo tarčo, katere se psi dotikajo in so za to vedenje potrjeni. Kasneje tarčo prestavimo na različne materiale in v različna okolja.

Pri izvedbi šolanja psov pomočnikov se upošteva tudi individualne potrebe in želje invalidov.

Pred uvajanjem kandidatov za pse pomočnike, kot vaditelj opravim izpit A na katerem sem v vlogi invalida na invalidskem vozičku in pes vaje oz. naloge opravi z mano.